Verejné prednášky

  • Metodológia vedeckej práce, prednáška pre doktorandov a študentov absolventských ročníkov, odbor Spev, 10. 10. 2022
  • Verizmus v opere, prednáška z Dejín opery, 27. 4. 2022