Články odborného charakteru

  • Operné štúdio VŠMU (1952-2022) : Časť prvá: apoteóza, In Theatrica, 19. 7. 2022, dostupné online
  • K nedožitým deväťdesiatym narodeninám operného režiséra Branisalva Krišku, In Operaslovakia.sk, 7. 1. 2021, dostupné online 
  • „Učili ma v divadle nie hrať, ale žiť!“ (Andrej Bagar), In Reflektor, 29. 10. 2020, dostupné online
  • 250 rokov od narodenia nemeckého velikána, In Reflektor, 11. 3. 2020, dostupné online
  • Revolucionár Bednárik alebo 30. výročie (česko)slovenského operného prevratu, In Reflektor, 18. 11. 2019, dostupné online
  • Dostupnosť opery on-line, In Operaslovakia.sk, 19. 2. 2019, dostupné online
  • 60. výročie Umelecko-dekoračných dielní Slovenského národného divadla, In Operaslovakia.sk, 19. 9. 2019, dostupné online