Školské odborné práce

Školské práce

  • MADUNICKÁ, Klára: Branislav Kriška – pedagóg a profilujúca osobnosť operného štúdia Vysokej školy múzických umení v rokoch 1972 – 1999. [Diplomová práca]. Vysoká škola múzických umení v Bratislave. Divadelná fakulta. Katedra divadelných štúdií. Vedúci práce: Mgr. Michaela Mojžišová, PhD., Bratislava: DF VŠMU, 2021. 156 strán.
  • MADUNICKÁ, Klára: Mefistovské motívy v režijnej tvorbe Jozefa Bednárika. [Diplomová práca]. Vysoká škola múzických umení v Bratislave. Divadelná fakulta. Katedra divadelných štúdií. Vedúci práce: Mgr. Michaela Mojžišová, PhD., Bratislava: DF VŠMU, 2019. 51 strán.
  • MADUNICKÁ, Klára: Občianske združenie ako súčasť mimovládnych organizácií v regióne Skalica. [Záverečná odborná práca]. Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Holíč. Vedúci práce: Mgr. Igor Černin, 2016, 39 strán.