Festivaly

  • Účasť na festivale Bábková Žilina 2019 v rámci festivalového denníka Gašparoviny
  • Účasť na festivale Istropolitana 2018 v rámci festivalového denníka Istropolitana