Výber

Z mojej práce

Star Background

O mne

Vyštudovala som divadelnú vedu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Ako historička sa zaoberám najmä dejinami opery a históriou tohto umenia na Slovensku. Pôsobím na Ústave divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied. V súčasnosti pracujem ako tajomníčka Operného štúdia VŠMU. Som vedúcou projektu ARTMAX, v rámci ktorého prinášame do slovenských kín prenosy opier, baletov a koncertov z najväčších svetových scén.

Star Background

Na čom

robím

Teatrológia

Divadelná teória, história, kritika so zameraním predovšetkým na operu a hudobné divadlo.

ARTMAX

Projekt, ktorý do siete kín CINEMAX prináša prenosy opier, koncertov a baletných predstavení z celého sveta naživo či zo záznamu.

Operné štúdio VŠMU

Organizačná pomoc pri príprave záverečných predstavení Operného štúdia VŠMU.

Strojopis

Rýchly prepis textov z tlačenej do elektronickej podoby v ľubovoľnom jazyku píšucom latinkou.

Wordprocessing

Profesionálna úprava oficiálnych dokumentov a školských prác v programe Word do formálnej podoby.

Tvorivá činnosť každého druhu

Slávnostné prípitky, zábavný program na svadbu či stužkovú, moderovanie, organizácia podujatí každého druhu, napísanie divadelnej či rozhlasovej hry… Všetko zvládam 🙂