Ocenenia

Celkový počet diplomov:     90

2021:

 • Cena dekana Divadelnej fakulty VŠMU za študijný prospech a vynikajúcu diplomovú prácu

2019:

 • Cena trnavského poslucháča za najlepšiu rozhlasovú hru do 30 minút (Requiem pre Rusalku)

2017:

 • Bronzové pásmo v I. kategórii 50. ročníka Festivalu umeleckého prednesu žien v poézii a próze
 • 1. miesto v I. kategórii 50. ročníka krajského súťaže v umeleckom prednese poézie „Vansovej Lomnička“

2016:

 • 2. miesto v V. kategórii na 20. ročníku celoštátnej súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy „Timravina studnička“ (Dieťa kvetov)
 • Diplom za účasť na 20. ročníku celoštátnej súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy „Timravina studnička“ (Dieťa kvetov)
 • 1. miesto v V. kategórii regionálnej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy „Timravina studnička“ (Dieťa kvetov)
 • 1. miesto v okresnom kole Olympiády z nemeckého jazyka v kategórii 2D

2015: 

 • 1. miesto v školskom kole Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii D2
 • Účasť na výberovom a celoštátnom kole Slovenského festivalu poézie „Beniakove Chynorany“ (odobratie pôvodného 1. miesta z dôvodu výberu ukážky – nespĺňala predpisy)
 • 1. miesto v IV. kategórii regionálnej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy „Timravina studnička“ (Medicejská práčka)
 • Účasť na 61. ročníku celoštátnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy „Hviezdoslavov Kubín“ (Buzássy: Výber)
 • 2. miesto v krajskom kole súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy „Hollého pamätník“ s návrhom na postup na celoštátnu prehliadku (Buzássy: Výber)
 • Diplom za úspešné účinkovanie Divadelného súboru SOP-ky v krajskej súťaži ochotníckych súborov „Malá krajská scénická žatva 2015“ (O múdrom šašovi)
 • 3. miesto v 37. ročníku krajskej prehliadky „Stredoškolskej odbornej činnosti“ v odbore Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba
 • Certifikát za účasť na 37. ročníku krajskej prehliadky „Stredoškolskej odbornej činnosti“ v odbore 16: teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba
 • Certifikát za účasť na 49. ročníku celoštátnej „Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na PC“
 • 3. miesto v krajskom kole „Súťaže žiakov stredných škôl v písaní na PC“ s výkonom 387,3 čistých úderov za minútu pri presnosti 99,98%
 • 1. miesto v krajskom kole „Súťaže žiakov stredných škôl v úprave textu na PC“ s počtom 86 vykonaných korektúr za 10 minút (6350 bodov)
 • Certifikát za účasť v 49. ročníku krajskej súťaže „Spracovanie informácií na počítači“
 • 2. miesto v okresnom kole olympiády z nemeckého jazyka v kategórii D2

2014

 • 1. miesto v školskom kole Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii D2
 • 1. miesto v školskej súťaži v odpise textu na rýchlosť a presnosť na PC s výkonom 345,2 úderov/min.
 • Účasť na celoštátnej súťaži Slovenského festivalu poézie „Beniakove Chynorany“ (Povesť)
 • Pamätný list od Predsedu TTSK Dr. h. c. Tibora Mikuša, PhD. za mimoriadne výsledky v informatike
 • Účasť na 50. ročníku Medzinárodného festivalu poézie vo Valašskom Meziříčí (Sväté rozjímania)
 • 2. miesto v IV. kategórii regionálnej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy „Timravina studnička“ (Jakubko)
 • 1. miesto vo výberovom kole Slovenského festivalu poézie „Beniakove Chynorany“ s postupom do celoštátnej súťaže (Povesť)
 • 1. miesto v dekanátnom kole Biblickej olympiády 2013/2014
 • Účasť na 60. ročníku celoštátnej súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy „Hviezdoslavov Kubín“ (Sväté rozjímania)
 • 1. miesto v IV. kategórii – poézia 46. ročníka krajskej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy „Hurbanov pamätník“ (Sväté rozjímania)
 • 1. miesto v IV. kategórii – poézia 46. ročníka okresnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy „Hurbanov pamätník“ (Sväté rozjímania)
 • 2013:
 • 1. miesto v školskom kole súťaže v Spracovaní informácií na počítači
 • Účasť na celoštátnej súťaži Slovenského festivalu poézie „Beniakove Chynorany“ (Plavčík a Vratko)
 • 1. miesto vo výberovom kole Slovenského festivalu poézie „Beniakove Chynorany“ s postupom do celoštátnej súťaže (Plavčík a Vratko)
 • 3. miesto v krajskom kole súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy „Hollého pamätník“
 • 2. miesto v IV. kategórii – poézia okresnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy „Hurbanov pamätník“
 • Diplom školského šampióna za najlepšie umiestnenie v medzinárodnej súťaži „Matematický klokan 2013“
 • Diplom úspešného riešiteľa v medzinárodnej súťaži „Matematický klokan 2013“ (zaradenie medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov v SR pri celkovom počte 58 383 zapojených študentov)
 • 1. miesto v dekanátnom kole Biblickej olympiády 2012/2013
 • 1. miesto v celoštátnej súťaži Zodpovedne.sk (najlepší scenár)
 • 3. miesto v 47. ročníku celoštátnej Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači („profesionálne spracovanie textu – wordprocessing“)
 • Certifikát za účasť v 47. ročníku Celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači („Písanie na PC a úprava textu na PC“)
 • 2. miesto v krajskom kole súťaže žiakov stredných škôl v profesionálnom spracovaní textu – wordprocessingu s 79,5% dosiahnutých bodov
 • Certifikát za účasť v 47. ročníku krajskej súťaže „Spracovanie informácií na počítači“

2012:

 • 1. miesto v školskej súťaži ročníkov v strojopise s výkonom 245,5 úderov/min.
 • 2. miesto v školskom kole Olympiády v nemeckom jazyku
 •  Účasť na celoštátnej súťaži XIX. ročníka Slovenského festivalu poézie „Beniakove Chynorany“ (Mať moja dobrá)
 • Účasť s návrhom na postup na celoštátnu súťaž XIX. ročníka Slovenského festivalu poézie „Beniakove Chynorany“(Mať moja dobrá)
 • 3. miesto v II. kategórii výtvarnej súťaže „Sasinkova Skalica – 350 rokov skalického gymnázia“
 • 2. miesto v regionálnej súťaži detskej dramatickej tvorivosti okresov Senica a Skalica „Senické zrkadielko Anky Gamanovej“ (DSS DRÁČIK, ZUŠ Skalica – Zabudnutá záhrada)
 • Účasť na 58. ročníku celoštátnej prehliadky detských recitačných kolektívov „Hviezdoslavov Kubín“ (Zlatý kolovrat)
 • 3. miesto v krajskom kole súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy „Hollého pamätník“
 • 1. miesto v krajskom kole súťažnej prehliadky detských recitačných kolektívov „Hollého pamätník“ (Zlatý kolovrat)
 • 1. miesto v okresnom kole súťažnej prehliadky detských recitačných kolektívov „Hurbanov pamätník“ (Zlatý kolovrat)

2011:

 • 2. miesto v obvodnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kategória C, okres Skalica
 • 2. miesto v III. kategórii krajského kola prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy „Hollého pamätník“ (Ežo Vlkolinský)
 • 2. miesto v III. kategórii 43. ročníka okresnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy „Hurbanov pamätník“ (Ežo Vlkolinský)
 • 1. miesto v III. kategórii 43. ročníka obvodnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy „Hurbanov pamätník“ (Ežo Vlkolinský)

2010:

 • Účasť na 56. ročníku celoštátnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy „Hviezdoslavov Kubín“ (Svadobné košele)
 • 1. miesto v II. kategórii krajskej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy „Hollého pamätník“ (Svadobné košele)
 • Diplom za herecký výkon na krajskej súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti „Senická divadelná jar“ (DDS DRAK, ZUŠ Skalica – Svadobné košele)
 • 1. miesto v II. kategórii 42. ročníka okresnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy „Hurbanov pamätník“ (Svadobné košele)
 • 1. miesto v okresnej súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti „Senické zrkadielko Anky Gamanovej“ (DDS DRAK, ZUŠ Skalica – Svadobné košele)
 • 1. miesto v II. kategórii 42. ročníka obvodnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy „Hurbanov pamätník“ (Svadobné košele)
 • 1. miesto v III. kategórii – próza literárnej súťaže „Letom literárnym svetom“ (Strašidelný príbeh)

2009:  

 • Účasť na krajskej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy „Hurbanov pamätník“ (próza: Dievčatko so zápalkami)
 • 1. miesto v II. kategórii okresnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy „Hurbanov pamätník“ (próza: Dievčatko so zápalkami)
 • 1. miesto v II. kategórii obvodnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy „Hurbanov pamätník“ (próza: Dievčatko so zápalkami)
 • 2. miesto v krajskej súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti „Senická divadelná jar“ (DDS Dráčik: Bračekovia – Mravčekovia)
 • 2. miesto v regionálnej súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti okresov Senica a Skalica „Senické zrkadielko Anky Gamanovej“ (DDS Dráčik – Bračekovia – Mravčekovia)
 • 2. miesto v III. kategórii okresnej súťaže umeleckého prednesu slovenských povestí „Šaliansky Maťko“ (Zámka na ústach)
 • Pochvala za účasť v okresnom kole geografickej olympiády od vyučujúcej učiteľky Mgr. Stanislavy Fialovej
 • Pochvala triednym učiteľom za účasť na recitačnej súťaži

2008: 

 • Pochvala riaditeľom školy za úspešnú reprezentáciu školy
 • Pochvala triedneho učiteľa za výborné študijné výsledky
 • 3. miesto v III. kategórii krajskej súťaže umeleckého prednesu slovenských povestí „Šaliansky Maťko“ (Studňa lásky)
 • Diplom za účasť v krajskej súťaži umeleckého prednesu slovenských povestí „Šaliansky Maťko“ (Studňa lásky)
 • 1. miesto v III. kategórii okresnej súťaže umeleckého prednesu slovenských povestí Šaliansky Maťko (Studňa lásky)
 • Diplom za účasť v regionálnej súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti okresov Senica a Skalica „Senické zrkadielko Anky Gamanovej“ (Červeňkráľ a Žltovláska)

2007: 

 • Pochvala riaditeľom školy za 2. miesto v krajskom kole v umeleckom prednese, za výborný prospech a vzorné správanie v šk. r. 2006/7
 • 2. miesto v krajskej súťažnej prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy „Hollého pamätník“ (Malá bosorka)
 • 1. miesto v I. kategórii súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy „Hurbanov pamätník“ (Malá bosorka)  
 • 1. miesto v 39. ročníku okresnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy „Hurbanov pamätník“ (Malá bosorka)
 • 1. miesto v 39. ročníku obvodnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy „Hurbanov pamätník“ (Malá bosorka)
 • 1. miesto v školskom kole súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy „Hurbanov pamätník“ (próza: Malá bosorka)
 • Pochvala riaditeľom školy za výborný prospech a vzorné správanie

2006:

 • 3. miesto v 38. ročníku okresnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy „Hurbanov pamätník“ (Múdry chlapec)
 • 2. miesto v školskom kole súťaže „Spievanky 2006“

2005:

 •  Účasť na krajskej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy „Hurbanov pamätník“ (Janko Hraško ide s obedom)
 • 1. miesto v I. kategórii 38. ročníka okresnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy „Hurbanov pamätník“ (Janko Hraško ide s obedom)
 • 1. miesto v I. kategórii obvodnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy „Hurbanov pamätník“ (Janko Hraško ide s obedom)
 • 1. miesto v I. kategórii v prednese poézie v školskom kole súťaže „Hurbanov pamätník“ (Janko Hraško ide s obedom)

2003:  

 • 3. miesto v triednej súťaži v hode kriketovou loptičkou ?

2002: 

 • Účasť v 8. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže sci-fi „Keď si vymýšľam…“

2001: 

 • 3. miesto v súťaži organizovanej MŠ Bílkove Humence „Zasnežené Do-RE-MI“

2000:  

 • 1. miesto v dedinskom kole literárnej súťaže v recitovaní (Zápalky)